Терапевтичен център „Св.Илия“ разполага с повече от 20 стаи,  всяка от които е със собствен санитарен възел. Обособени са стаи за отдих, игри и конференции.

В Центъра се предлага непрекъснато наблюдение и грижа през цялото денонощие. Участниците в Програмата следват специализиран терапевтичен режим, включващ индивидуално консултиране, групова работа, възстановяване и укрепване на навици, формиране на социална компетенстност и умения за вграждане в общността.