Дневен център за ресоциализация

Програма от нерезидентен тип, която предоставя психосоциална рехабилитация, подпомагайки ресоциализацията и социалната реинтеграция на участниците в нея.

За програмата

Нерезидентна програма, която включва:

С какво тази програма е полезна?

Участниците в Дневния център: