Ученици, родители и учители от Разград научиха от първа ръка как се води борбата със зависимостите по време на две срещи вчера, 6 март.

Те бяха организирани от Общински съвет по наркотични вещества и Местната комисия за БППМН и Федерацията на жените гр. Разград  във връзка с все по-нарастващата потребност от активна превенция на асоциалните прояви сред младите хора.

Екипите на трите структури организираха дискусионна среща по проблема с директори на училища, представители на родителската общественост и институции от община Разград в бистро „Зайо Байо“. В срещата взеха участие Илко Бояджиев – основател и председател на Фондация „Общност в помощ на зависимите“, както и създател на Терапевтичен център „Свети Илия“ град Габрово, Валентин Минков – психолог и терапевт в Центъра, Диана Манчева – майка с личен опит и терапевт и Валентин Цонев – момче, преминало през цялостната програма за лечение. Всички те разказаха своите истории като жив пример за това, докъде води употребата и злоупотребата с наркотични вещества и колко е трудно да се бориш със зависимостта си към веществата.

Ваня Желева като представител на Федерацията на жените запозна накратко аудиторията с предисторията на тази среща. В далечната 2008 г. Федерацията на жените е подпомогнала една майка в нейната борба с наркотиците,  като е съдействала за издаването на сборника с разкази и рисунки „Деца срещу дрогата“ на Бистра Ранева. Това е майка, отдала живота си за борбата срещу дрогата, която лично е засегната от това и е претърпяла загубата на собственото си дете. Поради невъзможността на г-жа Ранева да присъства на срещата тя беше изпратила своето послание в писмен вид, което бе прочетено пред хората в залата.

Освен директори на училища и родители на срещата присъстваха и представители на институции имащи отношение по проблема – Десимира Недкова от Районна прокуратура гр.Разград, Нели Генчева – председател на Районен съд гр.Разград, Тезджан Бошнакова – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУМВР, Галина Цанева –РУО гр.Разград, Теодора Ненкова и Айлин Маджарова от отдел „Образование и спорт“ към Община Разград.

По-рано през деня Общински съвет по наркотични вещества организираха дискусионна среща и с ученици от разградските гимназии с представителите на Терапевтичния център. В срещата участие взеха близо 80 деца от различни училища /ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф, ПГИ „Робер Шуман“, НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГТС „Христо Смирненски“, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ и няколко от доброволците, които учат в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“/. Пред учениците лекторите  споделиха, кои са факторите за отключването на това заболяване, наречено зависимост, как човек попада в капана му, как трябва да се предпазят и какви са последствията. Имаше и доста въпроси, зададени от децата, на които те получиха и своите отговори.

Прессъобщение на община Разград за БТА