Трупа за playback театър „Разкажи ми“ бе гост на НЧ „Будителите 2017“ в неделя. Гости на представлението бяха и част от резидентите на терапевтичен център „Свети Илия“, а част от тях взеха и участие със своя лична история.

Playback театърът е интерактивен социален театър, който работи на импровизационен принцип: зрителите споделят свое преживяване, емоция, лична история, а актьорите и музикантите от сцената я превръщат в пърформанс с помощта на спонтанно сътворени танц, поезия, музика, драматизирани миниатюри. Това визира и името, „play back“: „изигравам обратно, връщам (споделената история) изиграна“.

Мисията на „РАЗКАЖИ МИ“ е чрез изкуството на Playback театъра: да създава условия за взаимно разбирателство и изграждане на доверие между различни групи, общности, поколения, националности; да предоставя пространство за изразяване на хора, които живеят в изолация или остават нечути в своя социален контекст.

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ въвежда нов за България подход към рехабилитация на зависимости, като ресоциализацията на зависимия започва още докато е в резидентна фаза. За тази цел групата в терапевтичния център не е напълно изолирана, а разполага с възможност за активно участие в живота на местната общност.
Такива срещи и събития са от голяма важност за работата ни в посока разбиване на стигмата и промяната на нагласите на обществото ни за зависимите.