Репортаж на БНТ в Габрово, говори Илко Бояджиев, председател на фондация „Общност в помощ на зависимите“.