Резидентна програма в терапевтичен център "Св.Илия"

Дейността на терапевтичен център „Св.Илия“ включва 24/7 резидентна грижа – индивидуална терапевтична работа, както и групови сесии на специалистите от екипа с резидентите.

За програмата

Лечението в резидентната програма при нас включва пълна издръжка:

Повечето зависими нямат или са загубили здравноосигурителни права, това налага закупуване на необходимите им лекарства, както и заплащане при посещенията при лекари-специалисти.

Как преминава един ден на наш резидент?

Резидентите в Терапевтичния център имат организирано ежедневие, в което придобиват трайни навици за грижа за себе си и другите, формират нови социални умения, с тях работят психолози и консултанти с личен опит в преодоляването на стереотипното им поведение. Целта е да се „върнат“ в обществото като пълноценни личности.