Зависимостта НЕ Е избор, слабост или липса на воля!

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ помага на хора, живеещи със зависимост, да се справят с нея и да построят живота си отново.

"Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора"

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е акредитиран доставчик на социални услуги за хора със зависимости, както и за техните семейства, близки и приятели. Акредитацията му е заверена от съответния лицензи, издадени от Министерството на труда и социалната политика на Република България.

Вярата в каузата, че „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“ определя основните цели на Фондацията – да създава достъпни центрове за консултиране и рехабилитация на зависими и за оказване на подкрепа на техните семейства. Изготвените от Фондацията програми, са съобразени с етапите, през които минава всеки зависим, по време на лечението и и впоследствие, при приспособяването му към нормален начин на живот.

Помогнете ни, за да помагаме!

Мисията на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е да подаде ръка на хората, които са попаднали в плен на зависимости. Голямата амбиция на Фондацията е да получи държавна подкрепа за осигуряване на напълно безплатен достъп до ефективно лечение и рехабилитация на зависимости.

Докато това се случи, помощта на всеки желаещ е от изключително голямо значение за нас и за всички хора, които ни се доверяват. Всеки зависим има нужда от шанс, за да може да изгради живота си отново. Нека бъдем промяната заедно!

Последни новини

blog-post-thumbnail
blog-post-thumbnail
blog-post-thumbnail