Началото

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е регистрирана през 2020 г. като естествен резултат от натрупания личен и професионален опит на нейния учредител.

Илко Бояджиев познава от първо лице зависимостта, която успява да пребори и да използва натрупания опит като трамплин за израстване в ролята на консултант по проблемите на зависимите. Благодарение на дългия си опит в сферата на зависимостите – участие в разкриването и дейността на Терапевтични общности в страната, тренинги за терапевтична работа със зависими и практически обучения в Терапевтична общност Кетеа, Гърция, екипът на Фондацията има за своя мисия да помага за ограничаване на проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, да оказва помощ и подкрепа на зависимите и техните семейства, да променя нагласите на обществото към тях и да провежда застъпнически кампании в защита правата на една от най – уязвимите групи в обществото и най-вече – правото им на достъпна психосоциална терапия и ресоциализация.

Консултативен център, програма "Преоткрий се"

За осъществяване на мисията си, Фондация „Общност в помощ на зависимите“ разработи и прилага, в партньорство с Община Габрово и Общински съвет по наркотични вещества – Габрово, Програма за психосоциална подкрепа на лица със зависимост и техните семейства „ПРЕОТКРИЙ СЕ“.

 

Програма „ПРЕОТКРИЙ СЕ“ е напълно безплатна, достъпна е за всички нуждаещи се от помощ и подкрепа зависими и техните близки. Тя осъществява в Консултативен център в Габрово, два пъти седмично.

Терапевтичен център "Свети Илия"

Терапевтичен център „Свети Илия“ отваря врати през април 2022 година.

Центърът предоставя високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Програмата е резидентна, дългосрочна и прилага световно признат и доказан психосоциален терапевтичен модел за рехабилитация и ресоциализация на зависими. Освен това лечението в Терапевтичен център “Свети Илия” включва пълна издръжка: спане, хранене три пъти дневно и активни спортни дейности. 

Цели

Дългосрочната цел на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е да има възможността да предложи безплатна психосоциална рехабилитация на нуждаещите се зависими.

 

За тази цел, продължаваме да търсим подкрепа от всички институции и организации, от които зависи всеки един български гражданин да има право на достъпно и качествено лечение.