Консултативен център

Безплатно консултиране за лица с проблемна употреба, злоупотреба и установена зависимост, както и на техните семейства и близки.

За програмата

Програма за превенция на рисково поведение, достъпна е за всички нуждаещи се от помощ и подкрепа хора в риск от зависимост, зависими и техните семейства и е напълно безплатна.