ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ​

Програмата е ориентирана към прехода на успешно завършилите резиденти за постепенната им и поетапна реинтеграция в социума.

За програмата

От месец ноември 2022 г. Фондацията стартира разработването и въвеждането на нова програма – „Риентри“ (вън-вътре), която е ориентирана към прехода на успешно завършилите резиденти за постепенната им и поетапна реинтеграция в социума.

 

След успешно завършен престой в терапевтичния център се преминава в преходното жилище, базирано в централната част на Габрово, което в максимална степен доближава резидентите до реалната социална среда и в същото време им дава усещането за сигурност и подкрепа във всеки един момент.